Văn hóa công ty

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: lấy khách hàng làm trung tâm, đoàn kết và hợp tác, trung thực và đáng tin cậy, tiên phong và đổi mới, kiên trì.

Sứ mệnh doanh nghiệp: một buổi biểu diễn hạng nhất, hãy trả tiền cho bạn bè P Plus

Triết lý công ty: chất lượng tồn tại, sự tín nhiệm của thị trường, khoa học và phát triển, để quản lý hiệu quả

Tầm nhìn doanh nghiệp: trở thành những khách hàng doanh nghiệp đáng tin cậy nhất, những doanh nghiệp được tôn trọng nhất, những doanh nghiệp gắn kết nhất