Trường hợp kỹ thuật

1

Tháp liên lạc từ xa

2

Tháp truyền hình và đài phát thanh Hắc Long Giang 80m

3

Đường dây 220kV Sơn Đông Zaozhuang ~ Yicheng

4

Đường dây 500kV Vịnh Phúc Kiến Meizhou

5

Ximeng ~ Đường dây tải điện cao thế 1000kV Sơn Đông